Kopiowanie i laminowanie


Oferujemy możliwość xerowania, skanowania i laminowania wydruków w dużych formatach, np planów, dokumentacji technicznej i projektowej, map, rysunków, itp.

Laminowanie zabezpieczy ważne dokumenty przed przemoknięciem i innymi czynnikami atmosferycznymi w przypadku użytkowania na zewnątrz.